Ledarskap och organisation

Den tekniska utvecklingen utgör en förändringskraft som påverkar hur företag organiserar sig och interagerar. För närvarande sker en omfattande digitalisering av industrin, vilket gör att chefer kommer att leda sina organisationer på nya sätt.

Att driva teknikintensiva företag framgångsrikt handlar både om att ha den rätta tekniken och att organisera och leda verksamheten på ett bra sätt. Chalmers bedriver forskning om ledarskap och management av teknikintensiva organisationer. Vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation har vi forskare som studerar ledning av innovation, projekt, produktutveckling, produktion och logistik. Forskningen sker i nära samarbete med näringslivet och i internationella samarbeten med forskare vid andra universitet. Våra forskare är med och tar fram utbildningar inom ledarskap och management – alla med en koppling till teknik.

Vi har ett varierat utbud av program på mellan två och sjutton dagar. Här möter du lärare från Chalmers och andra universitet. Vi lägger stor vikt på att programmen är praktiskt orienterade så att du direkt kan omsätta kunskapen i din egen organisation. Du bygger också ett professionellt nätverk med kompetenta deltagare från andra företag.