LNG Driftsbesättning

Utskrift

Avancerad kurs för tjänstgöring på fartyg som omfattas av IGF-koden.

Denna kurs ger dig all relevant kunskap och certifikat som krävs för befäl och andra personer som är ansvariga på operativ nivå på fartyg som använder LNG som bränsle. Kursen ger relevant kunskap för driftbesättning som står i operativt ansvar för bunkring och drift av fartyg som använder LNG som bränsle. Godkänd kurs ger underlag för specialbehörighet enligt krav från Transportstyrelsen (TSFS 2011:116 bilaga 25)

Kurstillfällen 
Prisinformation 
Kursavgiften inkluderar fika och lunch. Boende bokas och bekostas av deltagaren.
Målgrupp 

Befäl och personer som är ansvariga på operativ nivå på fartyg som använder LNG som bränsle.

Kurslängd 
3 dagar
Kursspråk 
Engelska
Plats 
Göteborg
Kurscertifiering 
Godkänd kurs ger underlag för specialbehörighet enligt krav från Transportstyrelsen (TSFS 2011:116 bilaga 25)
Kontakt 

Kursledare

Johan Eliasson Ljungklint

Johan är sjöingenjör med bred erfarenhet inom utbildning. Efter 10 år i marinen med både fartygsdrift och utbildning nu fokus på teknisk utbildning av sjöingenjörer, ett program som Johan är kursansvarig för. Johan har även rådgivande roll för Transportstyrelsen i kommittén för STCW-frågor inom IMO. Johan är erfaren inom fartygsmaskineri och framdrivning med ett utvecklat fokus på driftsfrågor och nu senast LNG vilket han utvecklat inom arbetet som ansvarig för maskinsimulatorn på Chalmers.

Tommy Hjälmås

30 års erfarenhet från shipping med senaste 15 från LPG och petrokemiska Gas carriers. Expert på operation av gas carriers, designing och nybyggnad samt ship management. Stor kommersiell erfarenhet där kundorientering med ett team- och coachande arbetssätt tillsammans med öppenhet och humor är Tommys arbetssätt.

Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till fyra veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften

2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.