LNG Driftsbesättning

Utskrift

Avancerad kurs för tjänstgöring på fartyg som omfattas av IGF-koden.

Denna kurs ger dig all relevant kunskap och certifikat som krävs för befäl och andra personer som är ansvariga på operativ nivå på fartyg som använder LNG som bränsle.Kursen ger relevant kunskap för driftbesättning som står i operativt ansvar för bunkring och drift av fartyg som använder LNG som bränsle. Godkänd kurs ger underlag för specialbehörighet enligt krav från Transportstyrelsen (TSFS 2011:116 bilaga 25)

Kurstillfällen 
Prisinformation 
15000
Målgrupp 

Befäl och personer som är ansvariga på operativ nivå på fartyg som använder LNG som bränsle.

Kurslängd 
3 dagar
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Göteborg
Kontakt 

Kursledare

Johan Eliasson och Tommy Hjälmås.

 

Tommy Hjälmås

30 års erfarenhet från shipping med senaste 15 från LPG och petrokemiska Gas carriers. Expert på operation av gas carriers, designing och nybyggnad samt ship management. Stor kommersiell erfarenhet där kundorientering med ett team- och coachande arbetssätt tillsammans med öppenhet och humor är Tommys arbetssätt.

Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till fyra veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften

2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.