Materialteknik

För att små och medelstora företag inom tillverkningssektorn skall kunna konkurrera om möjligheten att bli leverantörer till internationella producenter så krävs det att man har goda kunskaper i materialvetenskap, vilket är en förutsättning för teknisk utveckling. Ökande krav på miljöanpassning, viktreducering, hållfasthet och bearbetningsförmåga innebär att företagen måste känna till sambanden mellan egenskaper och materialens mikrostruktur genom kontinuerlig kunskapsinhämtning inom området.

Materialteknik vid Chalmers har en bred forskning som spänner över flera områden och som antar de globala utmaningarna för hälsa, energi och hållbarhet utifrån ett materialperspektiv. De utbildningar vi erbjuder innehåller alla viktiga delar av avancerade materialforskning: teori och modellering, syntes, karakterisering och utvärdering.

Genom vårt öppna kursutbud erbjuds du som deltagare möjligheten att lära genom ett nätverk av deltagare från flera olika företag som söker fördjupade kunskaper inom det aktuella kunskapsområdet. Chalmers Professional Education skräddarsyr också kurser på uppdrag av våra kunder. Om ditt företag har ett kompetensbehov för flera medarbetare och/eller inom ett ämnesområde som inte täcks av våra nuvarande öppna kurser, ta då kontakt med oss för en diskussion. 

Våra flexibla anpassade kurser har genom åren genomförts på uppdrag för ett antal industriföretag och små- och medelstora företag både nationellt och internationellt.