Medical care för aktivt däcksbefäl, refresherkurs

Utskrift

Medical Care för befälhavare och sjukvårdsansvarig ombord är en kurs som består av föreläsningar och praktiska övningar i vår sjukvårdsanläggning. Vi går igenom bedömning och åtgärder vid akuta sjukdomar och skador. Under kursen tränas bl a åtgärder vid medvetslöshet, syrebrist och cirkulationssvikt.

Kurstillfällen 
Målgrupp 

Befälhavaren ombord. Aktivt sjöbefäl som är ansvariga för sjukvården ombord.

Kurslängd 
5 dagar
Antal platser 
10
STCW-kod 
STCW A-VI/4-1, 4-2
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Göteborg
Kurscertifiering 
För att bli godkänd på kursen krävs 100 % närvaro på föreläsningar och praktik samt 60 % rätt på kunskapstestet, som hålls i slutet på sista kursdagen. Godkända deltagare registreras hos Transportstyrelsen och resultatet syns i sjömansregistret. Motsvarande certifikat söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.
Kontakt 

Kursinnehåll
Kursen tar upp grundläggande medicinsk baskunskap som krävs enligt STCW, med innehåll som minst motsvarar de krav som ställs i Section A-V1/4 table A-V1/4-2, för att kunna omhänderta skadad eller sjuk ombord på ett fartyg. Under kursen beskrivs de symptom som kan förekomma vid de vanligaste sjukdomarna samt olika typer av skador och de åtgärder som ska vidtas. Vidare behandlas de regelverk som rör sjukvården till sjöss samt skeppsapotekets innehåll och skötsel. Kursens omfattning är totalt 5 dagar. Den inleds med 3 dagars teori och praktik på Campus Lindholmen. Därefter följer 2 dagars praktik på akutmottagning.

Praktik
Handledd praktik på akutmottagning. I Göteborgsområdet ordnar vi praktikplats. Kursdeltagarna kan även ta egna kontakter med hemortssjukhuset, endast akutmottagning godkänns. Tala med avdelningschefen för att ordna praktikplats. Information om praktiken skickas ut till akutmottagningen i samband med kursstart. Praktikperioden ska vara efter teoridelen.

Kurslitteratur samt instuderingsuppgifter skickas per post cirka 3-4 veckor innan kursstart. Materialet skickas till din hemadress.

 

Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till fyra veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften

2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.