Medical Care Refresh 4 dagar

Utskrift

Medical Care  Refresh  4 dagar är en kurs som består av föreläsningar och praktiska övningar i Institutionen mekanik och maritima vetenskapers sjukvårdssal. Under dag 4 kommer kursdeltagaren enskilt och i grupp träna utvalda patientfall, scenarioövningar. Observera att det inte är praktik på sjukhus

Det går även att läsa Medical Care Refresh som en 3 dagars kurs på Chalmers. Därefter är det praktik på sjukhus.

Läs mer om kursen

Målgrupp 

Befälhavaren ombord. Aktivt sjöbefäl som är ansvariga för sjukvården ombord.

Kurslängd 
4 dagar
Antal platser 
10
STCW-kod 
STCW A-VI/4-1, 4-2
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Göteborg
Kurscertifiering 
För att bli godkänd på kursen krävs 100 % närvaro under alla kursdagar samt 60 % rätt på kunskapstestet. Godkända deltagare registreras hos Transportstyrelsen och resultatet syns i sjömansregistret. Motsvarande certifikat söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.
Kontakt 

Kursinnehåll

Kursen tar upp grundläggande medicinsk baskunskap som krävs enligt STCW, med innehåll som minst motsvarar de krav som ställs i Section A-V1/4 table A-V1/4-2. Kursdeltagaren skall efter kursen på ett adekvat sätt kunna utföra läkemedelsordinationer och behandlingsåtgärder ombord enligt de råd och anvisningar som erhålls från läkare i land.

Kurslitteratur

Kurslitteratur samt instuderingsuppgifter skickas per post cirka 3-4 veckor innan kursstart. Materialet skickas till din hemadress.

 

Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till fyra veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften

2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.