Medical First Aid - MFA

Utskrift

Denna 3-dagars sjukvårdskurs är utformad i dels en teoridel, dels praktiska övningar.

  Målgrupp 

  Kursen vänder sig till

  • befälhavare och styrmän som ansvarar för sjukvården ombord på fartyg som behöver max 2 timmar till anlöpningsbar hamn (skeppsapotek enlig bilaga D).
  • intendenturpersonal som ingår i samaritgrupp och som under styrman eller befälhavares ledning utför sjukvårdande uppgifter ombord. 
  • annan personal som utför sjukvårdande uppgifter ombord.

  Obligatorisk närvaro krävs på alla momenten. Kursen bedöms med betygen Underkänd och Godkänd.

  Kurslängd 
  3 dagar
  Antal platser 
  12
  STCW-kod 
  STCW A-VI/4-1
  Kursspråk 
  Svenska
  Plats 
  Göteborg
  Kurscertifiering 
  Godkänt resultat rapporteras till Transportstyrelsen och certifikat Medical First Aid kan därefter sökas ut av deltagaren. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.
  Kontakt 

  Under kursen behandlas:

  • Regelverk som styr sjukvård till sjöss
  • Sjöräddning
  • Första hjälpen enligt principen L-ABCDE
  • Akuta sjukdomar – symptom och åtgärder ombord
  • Akuta skador – symptom och åtgärder ombord
  • Hypotermi
  • Förgiftningar
  Avbeställningspolicy: 

  Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till fyra veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

  0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften

  2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften

  Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.