Olja & kemikalier - kurs för maskinbefäl, refresherkurs

Utskrift

Kursen är 2 dagar och ges i form av föreläsningar på Campus Lindholmen. Den bedrivs enligt Transportstyrelsens bestämmelser och ger, om övriga krav är uppfyllda, förlängning av specialbehörighet för olja- och/eller kemikalielasthantering på tankfartyg.

Godkända deltagare registreras hos Transportstyrelsen och resultatet syns i sjömansregistret. Motsvarande behörighet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift. 

Målgrupp 

Fartygsbefäl som enligt Transportstyrelsens krav har att förnya sina specialbehörigheter för olje- respektive kemikalielasthantering på tankfartyg. 

Kurslängd 
2 dagar
Antal platser 
16
STCW-kod 
Table A-V/1-1-3. Table A-V/1-1-2
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Göteborg
Förkunskapskrav 

Grundkurs för olja- respektive kemikalielasthantering. 

Kurscertifiering 
Förnyad specialbehörighet olja- resp. kem.lasthantering. Behörigheten sökes ut från Transportstyrelsen.
Kontakt 

.

Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till fyra veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften

2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.