Oljelasthantering, grundkurs

Utskrift

Specialbehörighet för tjänstgöring för oljelasthantering. 

 

Målgrupp 

Befäl och annan personal med direkt ansvar i relation till lasthantering på oljetankfartyg. 

Kurslängd 
5 dagar
Antal platser 
16
STCW-kod 
A-V/1-1-2
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Göteborg
Kurscertifiering 
Specialbehörighet för oljatankfartyg. Godkända deltagare registreras hos Transportstyrelsen och resultatet syns i sjömansregistret. Motsvarande behörighet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift. 
Kontakt 

Kursen är 5 dagar och ges i form av föreläsningar på Campus Lindholmen. Den bedrivs enligt Transportstyrelsens bestämmelser och ger, om övriga krav är uppfyllda, specialbehörighet för oljehantering på tankfartyg. 

Godkända deltagare registreras hos Transportstyrelsen och resultatet syns i sjömansregistret. Motsvarande behörighet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift. 

Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till fyra veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften

2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.