Produktion, logistik och Lean

Företag är allt mer konkurrensutsatta, vilket skapar ett tryck att sänka kostnader. Samtidigt finns en betydande produktivitetspotential som kan utvecklas. I det globala varuflödet ställs företagen dessutom inför utmaningar som är kopplade till design och ledning av varuflöden. Därför behöver företagen ytterligare utveckla den egna kompetensen för att optimera sina produktionsprocesser till att hålla världsklass.

Med sitt ursprung i Japan har Lean blivit ett framgångsrikt ledningssätt i företag världen över. Lean syftar till att effektivisera verksamheten i en organisation med minskad ledtid som mål. Huvudprincipen inom Lean är att eliminera slöseri. Alla aktiviteter som genomförs i en verksamhet kategoriseras utifrån om de är värdeadderande eller inte. Den främsta förtjänsten med Lean är att det tar ett helhetsgrepp på hur hela organisationen kan utvecklas, från toppnivå till minsta detalj.

30 minuter Lean med Hans Reich

 

Oavsett om du jobbar med produktion, drift eller logistik, har Chalmers Professional Education utbildningen för dig. Våra kurser är anpassade för olika funktionella roller och olika branscher. Vi har även en renodlad managementutbildning för ledare, som hjälper dem att förstå och leda implementering av Lean.

Behöver ni ta ett helhetsgrepp på er organisation och göra den mer effektiv?

Välj den kurs nedan som passar dig och ditt företag bäst.