R&D Management Roundtable

Utskrift

Någon har troligen redan hanterat en utmaning som liknar den som ni sliter med just nu. Samtidigt har kanske ni lösningen på ett problem som andra står inför. Chalmers Professionals Roundtables består av omkring 15 deltagare som träffas tre gånger per år under 24 timmar, lunch-till-lunch.

Kurstillfällen 
Prisinformation 
Deltagaravgiften är 24.000 SEK ex. moms per år, inklusive material.
Målgrupp 

För linjechefer inom R&D och produktutveckling på alla nivåer, samt projektledare.

Kursspråk 
Svenska
Plats 
Göteborg
Kursbroschyr 
PDF icon Read more » (271.93 KB)
Kontakt 

Branschöverskridande nätverk för ledare inom R&D och produktutveckling

Management Roundtables knyter samman erfarna ledare för att gemensamt granska, analysera och hitta lösningar på centrala utmaningar. Förutom utbyte av erfarenheter och arbetssätt ges deltagarna möjlighet att bygga personliga nätverk för ett strategiskt och långsiktigt stöd över företagsgränser. Samtidigt stärker företaget sina band med omvärlden och tar till sig nya impulser.

Stärker ditt ledarskap och ditt företag

Varje Roundtable tar avstamp i en av deltagarnas aktuella utmaningar. Vi går till botten med problematiken men granskar även det synsätt som utmaningen vilar på. Vi vet att ifrågasättande av det invanda och beprövade ofta är nyckeln till att se utmaningen ur ett nytt perspektiv. Nästa steg är att generera konkreta åtgärder och lösningsförslag för att hantera utmaningen på nya och bättre sätt.

Utmaningarna väljs med hänsyn till deltagarnas behov och förväntningar. Vi ser till att deltagaren förbereder och framlägger sin utmaning på bästa sätt. Genomförandet följer en beprövad pedagogik som säkerställer erfarenhetsdelning, inlärning och kvalitet i rekommendationer och lösningar.

En nyckelförutsättning för gemensam och personlig utveckling är att deltagarna trivs i varandras sällskap. Därför arrangeras alltid sociala aktiviteter i anslutning till Roundtables.

Praktisk information

Intresseanmälan: För att delta i våra Roundtables anmäler du ditt intresse ovan. Därefter matchar vi din profil med lämpliga kandidater och återkommer med förslag på gruppsammansättning.

Kontrakt: Tillsammans med förslaget på gruppsammansättning erhåller du ett kontrakt. Efter underskrift och retur är anmälan bindande och första årets deltagande faktureras.

Sekretess: All information som delas i Roundtables behandlas med högsta diskretion. Därigenom kan affärskritiska detaljer delas med större trygghet och förståelsen för varandras verksamheter ökar. Ett sekretessavtal bifogas kontraktet.

Lokalisering: Roundtables genomförs som regel på kursgårdar med lämpligt geografiskt läge för deltagarna. Vid intresse finns också möjlighet att förlägga träffarna på deltagarnas egna organisationer.

Avgift: Deltagaravgiften är 24 000 SEK exkl moms per år. Kostnader för resor, kost och logi tillkommer.

Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till åtta veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

  • 0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften
  • 2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften
  • 4-8 veckor innan starten för programmet/kursen: 25% av program-/kursavgiften. För kurser inom Sjöfart: 0% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.