Samhällsbyggnad

Inom samhällsbyggnadssektorn ställs allt fler och högre krav, vilket ökar komplexiteten genom hela bygg- och förvaltningsprocessen. Samtidigt ska en generationsväxling äga rum utan att kunskap går förlorad och utvecklingsprocesser stannar av.

Inom samhällsbyggnad arbetar vi med allt från hur våra städer ska se ut och vilka funktioner som ska finnas  till hur vi i dag förvaltar våra befintliga byggnader för att uppnå en så bra miljö som möjligt för byggnadens användare. Att utveckla ett samhälle innebär dels att ta hand om det befintliga, dels att ge rätt förutsättningar för det nya. Ett av Chalmers styrkeområden är Samhällsbyggnad, där bedrivs forskning tvärvetenskapligt. Detta ger oss stora möjligheter att ta fram utbildningar inom samhällsbyggnad som passar kunskapsbehovet i din organisation.

Vi har ett varierat utbud av program på mellan två och sjutton dagar. Här möter du föreläsare från Chalmers såväl som från andra universitet. Vi lägger stor vikt på att programmen är praktiskt orienterade så att du direkt kan omsätta kunskapen i din egen verksamhet. Du får också möjlighet att bygga ett professionellt nätverk med kompetenta deltagare från andra företag.

Om ditt företag har ett kompetensbehov som inte täcks av våra nuvarande öppna kurser, kontakta oss gärna för en diskussion!

Välkommen!