Ship Security Officer

Utskrift

Denna kurs vänder sig till dig som ska vara Ship Security Officer. Kursen utgörs av en kursdag i Göteborg. Räkna även med ca en dags självstudier hemma innan kursen.

Målgrupp 

Sjöpersonal som utsetts att ansvara för sjöfartsskyddet ombord och därmed ska ha certifikat som skyddsansvarig (Ship Security Officer).

Kurslängd 
2 dagar
STCW-kod 
Section A-VI/5 punkt 1-4
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Göteborg
Kurscertifiering 
För att få ut certifikat som skyddsansvarig ombord (Ship Security Officer) ska deltagaren utöver utbildningen dessutom ha fullgjort sjötid enligt Transportstyrelsens bestämmelser. Godkända deltagare registreras hos Transportstyrelsen och resultatet syns i sjömansregistret. Motsvarande certifikat söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.
Kontakt 

Kursinnehåll:

Lagstiftning och nyckelbegrepp

Skyddsutredningar

Skyddsplaner

Skyddsutrustning

Kontroller och skyddsåtgärder

Beredskapsövningar och skyddsutbildning

Skyddsadministration

Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till fyra veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften

2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.