Skärteknik Finbearbetning 3 hp

Utskrift

Vid precisionstillverkning är tillämpad kunskap inom skärande bearbetning en viktig kunskap.                           

Kursen i Skärteknik Finbearbetning syftar till att med utgångspunkt från den grundläggande skärteorin,  ge kunskaper om skärtekniska tillämpningar vid finbearbetning som slipning och hårdbearbetning. Skärprocessens koppling till produktens ytintegritet behandlas i kursen liksom metoder för att mäta och verifiera den erhållna produktytan med avseende på yttopografi och restspänningar.

Kurstillfällen 
Målgrupp 

Kursen vänder sig till yrkesverksamma ingenjörer, produktionstekniker och beredare inom arbetsområdet skärteknik.

Kurslängd 
4 dagar
Antal platser 
16
Högskolepoäng 
3.0
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Göteborg
Kursbroschyr 
PDF icon Read more » (442.52 KB)
Kontakt 

Kursens mål
Efter fullgjord kurs ska kursdeltagaren ha uppnått följande kunskapsmål:

  • Erhålla en god allmänkunskap om slipning och hårdbearbetning, två viktiga processer vid tillverkning av precisionsdetaljer.
  • Redogöra för hur processerna slipning och finbearbetning kan styra produktens kvalitet och prestanda.
  • Tillämpa en grundläggande kunskap om industriell mätteknik av parametrar för produktens geometri i form av längdmått, yttopografi eller ytstruktur liksom mätdatabehandling av dessa värden.
  • Tillämpa en grundläggande kunskap om en producerad ytas restspänningar, mätmetoder och hur spänningarnas koppling till bearbetningsmetoden.

Kursinnehåll
Träff 1

Chalmers, Göteborg
- Slipning
- Ytintegritet

Träff 2

Högskolan i Halmstad, Halmstad
- Hårdbearbetning
- Industriell mätteknik

Programupplägg
Kursen genomförs vid 2 olika tillfällen om vardera 2 dagar. För varje modul ägnas en lärarledd undervisningsdag på 8 timmar. I vissa moduler förekommer laborationer och övningar. Den första kursendagen vid varje kurstillfälle startar kl 10.00

Examination
Första kurstillfället examineras på nästkommande träff genom en skriftlig tentamen på 1 timma. Vid denna tentamina är kurslitteraturen och egna anteckningar godkända hjälpmedel. Tentamen för det sista kurstillfället ges som en hemtentamen med inlämning ca tre veckor efter sista kurstillfället.

För godkännande krävs obligatorisk närvaro på kursmodulerna. Betygsskala för kursen är: underkänd/godkänd.
För godkänt krävs godkänt resultat på tentamina och fullgjord närvaro på kurstillfälle 1 och 2.

Utbildningspartner 
Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till åtta veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

  • 0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften
  • 2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften
  • 4-8 veckor innan starten för programmet/kursen: 25% av program-/kursavgiften. För kurser inom Sjöfart: 0% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.