Skärteknik Processer 4,5hp

Utskrift

Skärteknik Processer förmedlar tillämpad kunskap inom skärande bearbetning och utgör en central kunskap om tillverkningsprocessen för många tillverkande industrier. En utbildning inom skärtekniska processer ger en ökad förståelse för skärtekniska tillämpningar inom svarvning, borrning, fräsning, gängframställning och gradbildningens mekanik. Kunskapen tillämpas i bearbetningsekonomiska modeller genom teorierna för processoptimering.

Kurstillfällen 
Målgrupp 

Kursen vänder sig till yrkesverksamma ingenjörer, produktionstekniker och beredare inom arbetsområdet skärteknik.

Kurslängd 
6 dagar
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Södertälje
Förkunskapskrav 

Allmän högskolebehörighet och genomgången kurs Skärteknisk Grundkurs eller motsvarande.

Kontakt 

SYFTE:

Skärteknik Processer förmedlar tillämpad kunskap inom skärande bearbetning och utgör därvid central kunskap om tillverkningsprocessen för många tillverkande industrier.

Kursen syftar till att med utgångspunkt från den grundläggande skärteorin ge kunskaper om skärtekniska tillämpningar inom svarvning, borrning, fräsning, gängframställning och gradbildningens mekanik. Kunskapen tillämpas i bearbetningsekonomiska modeller genom teorierna för processoptimering.

Kursen vänder sig till yrkesverksamma ingenjörer, produktionstekniker och beredare inom arbetsområdet skärteknik.

MÅL:                                            

Efter fullgjord kurs ska kursdeltagaren ha uppnått följande kunskapsmål:

 • Erhålla en god allmänkunskap om viktiga processer inom skärande bearbetning och dess påverkan på bearbetningsekonomin.
 • Redogöra för hur processerna svarvning, fräsning, borrning, gängning påverkar och kan styra produktens kvalitet och prestanda.
 • Tillämpa en grundläggande kunskap om hur gradbildning undviks i en skärprocess och därmed avsevärt förbättra bearbetningsekonomin vid en tillverkning.
 • Tillämpa en grundläggande kunskap om hur verktygsmaskinens konstruktion och prestanda påverkan en skärprocess och därmed produktkvaliteten.
 • Tillämpa grundläggande analysverktyg för tillverkningens processoptimering och dess ekonomisk påverkan på tillverkningsekonomin.

INNEHÅLL OCH ORGANISATION:           

Kursen på sammanlagt 4,5 hp är uppdelad i sex undervisningsmoduler där innehållet är enligt följande:

KURSTILLFÄLLE 1:

Svarvprocessen

Moduler ger en fördjupad genomgång av processen svarvning och hur olika svarvmetoder påverkar produktens kvalitet, prestanda och metodekonomi.

Modulen är indelad i följande delar:

 • Svarvingreppet och dess teori
 • Maskinkoncept för svarvning
 • Metoderkoncept – längdsvarvning, profilsvarvning, plansvarvning osv.
 • Verktygskoncept – vändskär och spånbrytare
 • Producerad yta med utgångspunkt från begreppet ytintegritet
 • Effektberäkningar för dimensionering av maskin

Gängframställning

Moduler ger en fördjupad genomgång av gängframställning och hur olika gängmetoder påverkar produktens kvalitet, prestanda och metodekonomi.

Modulen är indelad i följande delar:

 • Gängteori och gängningens grundläggande teknik
 • Maskinstrategi för gängframställning
 • Verktyget och ytintegritet i samband med gängning
 • Skärvätskans och verktygshållarens påverkan på gängans kvalitet
 • Övningar kopplade till gängmetod och gängdata

KURSTILLFÄLLE 2:

Borrprocessen

Moduler ger en fördjupad genomgång av processen borrning och hur olika borrmetoder påverkar produktens kvalitet, prestanda och metodekonomi.

Modulen är indelad i följande delar:

 • Borringreppet och dess teori omfattande borrverktygets totala ingrepp, dvs både borrverktygets ingrepp och dess utgång
 • Borrmekanik och borrverktygets konstruktion
 • Verktygskoncept – spiralborr, upprymmare, brotsch
 • Metodkoncept – fullborrning, upprymning, pipborrning, korthålsborrning, ejektorborrning
 • Producerad yta och hålkvalitet
 • Effektberäkningar för dimensionering av maskin
 • Skärvätskeval och strategi i användning smörjolja

Fräsprocessen

Moduler ger en fördjupad genomgång av processen fräsning och hur olika fräsmetoder påverkar produktens kvalitet, prestanda och metodekonomi

Modulen är indelad i följande delar:

 • Fräsingreppet och dess teori omfattande fräsverktygets totala ingrepp, dvs både fräsingrepp och fräsverktygets utgång
 • Skärkrafter vid fräsning
 • Metodkoncept – Planfräsning, valsfräsning, frässtrategier exempelvis rampning och helixinterpolation
 • Utböjning och vibrationer
 • Verktygskoncept
 • Producerad yta avseende ytintegritet
 • Effektberäkningar för dimensionering av maskin
 • Skärvätskeval och strategi i användning skärvätska

KURSTILLFÄLLE 3:

Gradbildning kopplat till bearbetning

Moduler ger en fördjupad genomgång av gradbildningens teori och hur skärprocessen kan optimeras för minimal gradbildning och därmed förbättrad tillverkningsekonomi.

Modulen är indelad i följande delar:

 • Problembild och grundläggande skärtekniska begrepp
 • Grader – definition, klassificering och karaktärisering
 • Gradbildnings uppkomst och process med utgångspunkt från plasticitetsteorin
 • Praktiska exempel och val av skärdata och verktygsgeometrier för att minimera gradbildningen
 • Planering av verktygsbanor för att minimera gradbildningen

Processoptimering och bearbetningsekonomi

Moduler ger en fördjupad genomgång av kopplingen mellan olika processmetoder vid skärande bearbetning och bearbetningsekonomin.

Modulen är indelad i följande delar:

 • Teori för generell tillverkningsekonomi och maskinkostnader
 • Tillverkningsekonomi och produktionsutveckling
 • Systematisk produktionsanalys och kostnadsbaserade KPI:er
 • Verktygsförslitning, livslängdsmodeller och livslängdskriterier
 • Integrerad kostnadsmodell för skärande bearbetning
 • Vertikal förståelse och företagsintegration
Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till åtta veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

 • 0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften
 • 2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften
 • 4-8 veckor innan starten för programmet/kursen: 25% av program-/kursavgiften. För kurser inom Sjöfart: 0% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.