Skärteknisk grundkurs 4,5 hp

Utskrift

Avancerat skärtekniskt kunnande för tillverkning av högteknologiska komponenter är mycket viktigt för svensk tillverkningsindustri. En utbildning inom skärteknik höjer förståelsen för både material, verktyg och produktionsutveckling. Skärteknisk grundkurs ger grundläggande kunskap inom skärande bearbetning och därmed central kunskap om tillverkningsprocessen för tillverkande företag. Kursen utgör en grundkurs i Skärteknikprogrammet som innehåller ytterligare 3 fördjupningskurser.

Kursen ges huvudsakligen på svenska, men vissa moment kommer hållas på engelska.

Målgrupp 

Kursen vänder sig till yrkesverksamma ingenjörer, produktionstekniker och beredare inom arbetsområdet skärande bearbetning.

Kurslängd 
6 dagar
Antal platser 
16
Högskolepoäng 
4.5
LUP-nummer 
LUP007
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Stockholm, Värnamo, Västberga
Kursbroschyr 
PDF icon Read more » (443.16 KB)
Förkunskapskrav 

Allmän högskolebehörighet.

Kontakt 

Kursens mål

Efter fullgjord kurs ska deltagaren:

  • ha god allmänkunskap inom området skärande bearbetning.
  • kunna redogöra för hur de fysikaliska förhållandena i skärzonen påverkar produktens kvalitet och prestanda.
  • kunna redogöra för hur de fysikaliska förhållandena i skärzonen påverkar verktygets förslitning och därmed bearbetningsekonomin.
  • kunna tillämpa grundläggande kunskap om hur tribologiska förhållanden i en skärzon är kopplade till, verktygsförslitning och arbetsmaterialets skärbarhet.
  • tillämpa en grundläggande kunskap om hur verktygsmaskinens stabilitet och noggrannhet påverkar på en skärprocess

Kursinnehåll:
Träff 1
KTH, Stockholm
 - Grundläggande skärteknik, introduktion
 - Verktygsmaskiner

Träff 2
SKTC, Värnamo
 - Skärteori
 - Skärteori fortsättning

Träff 3
Sandvik Coromant, Västberga
- Skärbarhet
- Verktygsmaterial

Tider

Dag 1: kl 10-17

Dag 2: kl 8:30-16

Programupplägg
Kursen genomförs vid 3 olika tillfällen om vardera två dagar. För varje modul ägnas en lärarledd undervisningsdag på 8 timmar. I vissa moduler förekommer laborationer och övningar. Den första kursdagen vid varje kurstillfälle startar kl 10.00.

Examination
Varje kurstillfälle examineras på nästkommande träff genom en skriftlig tentamen på 1 timma. Vid dessa tentamina är kurslitteraturen och egna anteckningar godkända hjälpmedel. Tentamen för det sista kurstillfället ges som en hemtentamen med inlämning ca tre veckor efter sista kurstillfället. Obligatorisk närvaro på de 5 kursmodulerna. Vid sjukdom/akut förhinder så meddela examinator för individuellt lösande av situationen. Betygsskala för kursen är: underkänd/godkänd. För godkänt krävs godkänt resultat i de fyra skriftliga tentamina, godkänd hemtentamen och fullgjord närvaro på kurstillfälle 1 – 3. Skriftlig tentamen efter varje träff samt hemtentamen efter träff 3. Genomförs i sin helhet av examinatorn.

Utbildningspartner 
Avbeställningspolicy: 

Detta är endast en intresseanmälan för ovanstående program. Anmälan är icke bindande.