Strategisk prissättning, innovativa prismodeller och digitalisering

Utskrift

Hur man sätter pris är avgörande för många verksamheter. Det har bland annat en omedelbar inverkan på såväl intäkter som kostnader, och på längre sikt en påverkan på verksamhetens konkurrenskraft. Under senare tid har teknikutveckling och digitalisering öppnat upp för helt nya sätt att prissätta. Denna spjutspetskurs ger dig insikt i den senaste kunskapen inom prissättningsfrågor. Den ger dig även de verktyg som du behöver för att utveckla innovativa prismodeller och strategier som förbättrar din organisations affärsmodell.

Målgrupp 

Kursen vänder sig till dig som jobbar med prissättningsfrågor, såväl externa som interna, inom kommunal, statlig och privat sektor.

Kurslängd 
1 dagar
Antal platser 
12
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Göteborg
Kursbroschyr 
PDF icon Read more » (314.8 KB)
Kontakt 

Denna intensivkurs ger dig både överblick över prissättningsområdet och handfast kunskap inom ämnet. Den ger dig också insikt i hur prissättning påverkas av digitalisering. I kursen kommer kurslärarna att ge exempel på innovativa prismodeller och visa hur olika modeller kan användas i praktiken för att ge största möjliga effekt på en organisations förmåga att prissätta. Dessutom kommer du att arbeta praktiskt med att analysera innovativa prismodeller och strategiska prisstrategier som vi tillämpar på ett gemensamt fall.

Kursens material är resultatet av ett flerårigt forskningsprojekt med bland annat Ericsson, där kurslärarna har deltagit i utvecklingen av en rad olika modeller för prissättning.

Kursens mål
Kursen syftar till att du efter avslutad kurs ska

 • ha insikt i kunskapsfronten inom prissättningsfrågor
 • ha kunskap om hur digitalisering påverkar prissättning
 • kunna analysera din organisations prismodell, och kunna sätta dessa prismodeller i relation till organisationens affärsmodell och affärsekologi.
 • kunna utveckla dina egna innovativa prismodeller och prissättningsstrategier för din organisation.

Kursinnehåll
Förmiddagen består av presentation och en gemensam gruppövning. På eftermiddagen kommer du och övriga deltagare att tillämpa olika verktyg på verkliga fall som avslutas med att vi summerar slutsatser och lärdomar. I kursen ingår följande punkter:

 • Genomgång av vad en prismodell är och vad den består av
 • Verktyg för att analysera prismodeller, affärsmodeller och affärsekologier
 • Presentation av hur digitalisering påverkar strategisk prissättning och prismodeller
 • Genomgång av det senaste inom prissättningsforskning
 • Exempel på innovativa prismodeller
 • Genomgång av teorin och praktisk övning i att arbeta med prismodeller
 • Analys av prisexempel från deltagarnas egen vardag
 • Gemensam diskussion om olika prisutmaningar

 

Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till åtta veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

 • 0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften
 • 2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften
 • 4-8 veckor innan starten för programmet/kursen: 25% av program-/kursavgiften. För kurser inom Sjöfart: 0% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.