Ubåtskränkningar och hot – kalla kriget och idag

Utskrift

Föredrag av Nils-Ove Jansson, pensionerad Kommendör av första graden, som bland annat tjänstgjort i den Marina ubåtsanalysgruppen, varit operativt ansvarig för Kustflottans ubåtsjaktstyrkor, Chef för ÖB:s Underrättelse- och säkerhetskontor samt ställföreträdande Chef för MUST. Han avslutade sin tjänstgöring i Försvarsmakten som Chef för Västkustens Marinkommando. Sedan dess har han ägnat mycket tid åt att forska vidare i ”ubåtsfrågan” och det arbetet har bland annat resulterat i boken ”Omöjlig Ubåt”.

Föredraget omfattar – utöver de främmande undervattensoperationerna på 1980-talet - en jämförelse med dagens ubåtskränkningar och säkerhetspolitiska situation samt en redogörelse för den sovjetiska operationsplanen RYAN (Överraskande kärnvapenanfall) som det tidigare inte har kommit ut mycket information om.

Tid:         17 maj, 17.00 – 19.00
Plats:       Lindholmen, hus ”Kuggen”, 4:e våningen. Lindholmsplatsen 1.
Pris:         300 kr. Dryck och tilltugg serveras.

Kurslängd 
1 dagar
Kursspråk 
Svenska
Plats 
Göteborg
Kursbroschyr 
PDF icon Read more » (526.28 KB)
Kontakt 

     

Avbeställningspolicy: 

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till två veckor innan seminariet. Om avbokning sker senare utgår avgift för beställaren uppgående till 100% av seminarieavgiften. Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.