Utveckling och innovation

Ett sätt för företag att behålla och nå konkurrensfördelar är att hela tiden skapa nya produkter. Hur lyckosamt företaget är beror på hur bra det kan omsätta idéer till nya produkter. Genom att använda moderna metoder för innovation och produktutveckling kan företaget öka sin prestanda.

Kostnaden för produktutveckling i industriföretag är mellan 2 och 15 procent av företagets totala kostnader. Hävstången är stor om företaget lyckas med att ta fram bra produkter som ger genomslag i form av högre intäkter och lönsamhet. Det är en bra investering att ha en bra produktutvecklingsorganisation med ingenjörer och chefer med den senaste kunskapen. Chalmers bedriver forskning om produktutveckling och innovation som handlar om hur utvecklingsteam kan omsätta idéer till färdiga produkter. Målet är att kunna förstå marknaden, välja ut rätt idéer och genomföra en effektiv produktutveckling med hjälp av de senaste metoderna.

Vi har ett varierat utbud av program på mellan två och sjutton dagar. Här möter du föreläsare från Chalmers såväl som från andra universitet. Vi lägger stor vikt på att programmen är praktiskt orienterade så att du direkt kan omsätta kunskapen i din egen verksamhet. Du får också möjlighet att bygga ett professionellt nätverk med kompetenta deltagare från andra företag.